Tourists express full satisfaction with holidays in Cyprus

Turister uttrycker stor tillfredsställelse med sin semester på Cypern

Mer än sjuttio procent av turisterna som deltog i en undersökning på uppdrag av Cyperns turistorganisation (CTO), sa att de var mycket nöjda med sin vistelse på Cypern under perioden juli till oktober 2017, rapporterar Cypern News Agency. Samtidigt har antalet personer som nämner att säkerheten är en viktig orsak till att välja Cypern, ökat.

Skälen som får turister att välja Cypern för sin semester är huvudskligen, soligt väder och havet, lugn och vacker miljö, gästfrihet av invånarna och den service som tillhandahålls "säger CTO i ett uttalande. De tillade att en "betydande" andel, 27 %, sa att de valde Cypern eftersom de hade besökt ön tidigare.

83,7 % av de svarande sa att Cypern var deras förstahandsval. Det är viktigt att notera att när det gäller resenärer från Ryssland och Israel, var andelen som sa att Cypern inte var deras första val, 36 % respektive 18,5 %, säger CTO. Undersökningen visade också att andelen som sa att säkerhetsfrågor var den främsta orsaken till att välja Cypern ökar, särskilt bland turister vars första val var

Spanien (25 %) eller Turkiet (21 %). Majoriteten av de svarande visade sig vara till stor del nöjda med sin vistelse på Cypern. 71,3 % säger att de var helt nöjda på en skala från 1-5, medan 23,3 % bedömde den övergripande nöjdheten till 4, medan endast 0,5 % gav 1 eller 2.

Hela 87,9 % gav 8, 9 eller 10 på en skala från 1 till 10 på frågan om de skulle rekommendera Cypern till andra som turistmål. Denna procentsats har ökat, särskilt bland brittiska turisterna (93,4 %) och turister från Ryssland (89,8 %), men visade sig vara lägre för grekiska turister (76,1 %) och de från Israel (81,0 %).

Av de tillfrågade svarade 92,5 % att de "troligen" eller "definitivt" skulle besöka ön igen på sin semester under de kommande tre eller fyra åren.

Källa: Gold News