Retirement abroad

Pensionering utomlands och rådgivning om skatt

Firman «Sparsam Skatt» bistår svenska privatpersoner och företagare med skatterådgivning inför en eventuell bosättning och pensionering utomlands. Med rätt hantering och planering kan miljonbelopp sparas i form av sänkt skatt. Sparsam Skatt tar ett helhetsgrepp och vägleder dig genom hela processen. Besök gärna webbsidan www.sparsamskatt.se där omfattande information i ämnet återfinns.

Sparsam Skatt

Storkyrkobrinken 2

Box 2082, 103 12 Stockholm

Tel 08-651 92 00  

Du kan också läsa skatteverkets broschyr "Särskild inkomstskatt för pensionärer som bor utenlands". Klicka på titeln.