NBAC - den norska företagarföreningen på Cypern

NBAC(the Norwegian Business Association in Cyprus) är en ideell medlemsorganisation med säte på Cypern, bestående av norska och cypriotiska företag och affärsmän. Organisationens uppgift är att främja handel och investeringar mellan Cypern och Norge och att bidra till en plattform för företag och affärsmän som vill bli en del av den cypriotiska-norska handelsmiljön. Det erbjuder professionell möjligheter till nätverk och dialog mellan medlemmarna. NBAC-medlemmar har tillgång till ett brett utbud av nätverksbygge, marknadsföringstjänster och andra möjligheter i allmänhet. Icke-medlemmar bjuds in för att delta i organisationens evenemang för att lära sig mer.

Om du vill ha kontakt, är organisationens hemsida: www.nbacyprus.com

Kontakta oss gärna för mer information.

  

För Sverige:

Cyprus-Nordic Countries Business Association

Våren 2006 grundades en gemensam nordisk företagarförening, Cyprus-Nordic Countries Business Association, med syfte att främja, utöka och stödja ekonomiska och kommersiella förbindelser mellan Sverige (Danmark, Finland) och Cypern.

Kontaktuppgifter:

Cyprus-Nordic Countries Business Association
P.O.Box 21455 
CY - 1509 Nicosia

Tel. 22889830, 22889718
Fax 22668630
E-post: chamber@ccci.org.cy