Kykkos Monestary, the richest in Cyprus

Kykkos kloster - det mest kända och rikaste på Cypern

Klostret Panagia tou Kykkou, allmänt känd som "Kykkos", är det mest kända och rikaste klostret på Cypern och ligger i utkanten av Troodos området, på en bergstopp på 1318 meters höjd. 15km väster om Pedoulas och Marathasa dalen. Klostret beskrivs ofta lite nedlåtande i guideböcker men berättar mer om Grekcyprioter och deras religion idag, än alla de vördade kyrkorna i Troodos tillsammans. Lägg till president Makarios grav och de närliggande EOKA-gömställena, så har du vad du behöver för att förstå det moderna Cypern.

Det ursprungliga klostret grundades i slutet av det elfte århundradet av den bysantinske kejsaren, men ingen av de ursprungliga byggnaderna har överlevt de många bränder som har härjat i området. Ingenting av det ursprungliga klostret finns kvar efter den sista branden år 1831, även om den berömda ikonen av Jungfru Maria verkar ha klarat sig mirakulöst. Klostret är tillägnad Panagia (Jungfru Maria) och har en av tre ikoner som tillskrivs evangelisten St. Lukas.

Kykkos klostret är det rikaste klostret på ön, och det syns på många sätt. Byggnaderna är väl underhållna, väggmålningar levande och ljusa och munkarna många. Rikedomen växte, delvis på grund av ikonens dragningskraft och dels för att många människor donerade sina pengar till kyrkan, under den Ottomanska tiden, istället för att se pengarna försvinna på grund av höga ottomanska skatter.

Den första presidenten på Republiken Cypern, ärkebiskop Makarios III, vistades här som novis. På egen begäran begravdes han på toppen av Throni, tre kilometer väster om klostret och inte långt från byn där han växte upp, Panayia.

Klostret producerar brännvinet zivania och ett urval av andra alkoholhaltiga drycker och organiserar religiösa mässor den 8 september (jungfrufödseln) och den 15 augusti (jungfruns död).

Här hittar ni länken till en Wikipedia-artikel om Kykkos kloster: https://en.wikipedia.org/wiki/Kykkos_Monastery

Kykkos Monastery